0262800126
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NỘP HỒ SƠ Tra cứu KQTS

Nộp hồ sơ trực tuyến

THÔNG TIN HỒ SƠ

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.

Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố)):
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đăng ký xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học các ngành:
Ngành 1
Tổ hợp môn.
Điểm 1
Điểm 2
Điểm 3
Ngành 2
Tổ hợp môn.
Điểm 1
Điểm 2
Điểm 3
Ngành 3
Tổ hợp môn.
Điểm 1
Điểm 2
Điểm 3
Ngành 4
Tổ hợp môn.
Điểm 1
Điểm 2
Điểm 3

Đính kèm ảnh học bạ năm 12 thể hiện rõ cả bảng điểm và xếp loại học lực, hạnh kiểm. (Vui lòng nén ảnh và văn bản lại thành 1 file trước khi gửi)

THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn biết đến BMTU thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)
2020 Buon Ma Thuot University. All rights reserved